• Praca z kartami P2

Przepływ pracy podczas produkcji programu przy użyciu P2 HD

Seria P2 HD umożliwia skrócenie czasu i obniżenie kosztów produkcji programów telewizyjnych. W związku z tym, że P2 HD zapisuje nagrania do pliku, nie jest wymagana cyfryzacja jak w przypadku taśmowego rejestratora wideo (VTR). Pliki wideo można wczytać do nieliniowego edytora przy użyciu metody „przeciągnij i upuść”. Danymi źródłowymi można łatwo zarządzać przy użyciu sprzętu IT, korzystając z metadanych dołączonych jako znacznik do każdego pliku. AJ-HPX3700/HPX3000/HPX2700 obsługuje również rejestrowanie w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) z 10-bitowym próbkowaniem 4:2:2 oparte na kodeku AVC-Intra, co umożliwia uzyskiwanie wysokiej jakości nagrań.

Oprócz tego opcjonalnie obsługiwane są także dane A/V przesyłane przez proxy (MP4). Oznacza to, że wstępną edycję można zacząć natychmiast, korzystając z danych pośrednich rejestrowanych razem z docelowymi danymi. Nie ma potrzeby edycji taśm offline. Wystarczy wczytać dane projektowe utworzone w procesie wstępnej edycji oraz docelowe dane (AVC-Intra/DVCPRO HD) do głównego systemu edycji, a następnie zastąpić wyniki edycji docelowymi danymi. * Dzięki wyeliminowaniu czasu przetwarzania można dłużej doskonalić jakość materiałów i wykonywać zadania twórcze.

* Funkcja Autoconform tworzy dane sekwencji edytowane pośrednio: GrassValley EDIUS z serii Broadcast wer. 4.5