• Redukcja i wielokrotne wykorzystanie

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska

 

P2HD jest w stanie zredukować emisję CO2 o ok. 2 tony.

Ochrona środowiska, a w szczególności redukcja efektu cieplarnianego przez zmniejszenie emisji CO2 jest ważnym, ogólnoświatowym zagadnieniem. Na szczeblu zarządczym obserwujemy coraz większy wpływ wysiłków skierowanych na ochronę środowiska na wizerunek i wartość dzisiejszych korporacji. Produkty P2HD spełniają ścisłe standardy certyfikatu „Green Product” firmy Panasonic, który zaświadcza o ich znakomitych właściwościach dotyczących ochrony środowiska.

Produkty wielorazowego użytku: Dzięki temu, że karty P2 są odporne na ścieranie, nie dotyczą ich zakłócenia typu drop-out i mogą być ponownie zapisywane dziesiątki tysięcy razy, stacje telewizyjne nie generują już wielkich ilości zużytej taśmy, jak to ma miejsce w przypadku kamer na taśmę. Z kolei dzięki zastosowaniu w systemach P2 HD pamięci półprzewodnikowych wymianie podlega teraz mniej części, takich jak głowice nagrywające czy mechanizmy transportu taśmy, co w jeszcze większym stopniu przyczynia się do redukcji odpadów.

Ograniczenie zużycia energii: Kamery na karty P2 są lżejsze i zużywają mniej prądu niż kamery na taśmy zarówno przy nagrywaniu jak i montażu. Na przykład w porównaniu z naszym poprzednim zestawem do edycji AJ-LT95 DVCPRO 50 mobilny rejestrator AJ-HPM200 P2 zużywa ok. 58% mniej prądu, a jego wagę udało się zredukować o ok. 49%. Tak więc mobilny rejestrator P2 nie tylko rozwiązuje problem zużytych taśm, ale również wyraźnie zmniejsza zapotrzebowanie na energię elektryczną. Te dwa osiągnięcia wystarczą, by emisję CO2 przez jedną stację telewizyjną zredukować o ok. 2 tony rocznie. W praktyce szereg kolejnych czynników przyczynia się do dalszego zmniejszenia zużycia energii, np. lekkość i kompaktowość urządzenia i szybkość jego uruchamiania pozwalają na pozostawanie w gotowości w plenerze przy wyłączonym zasilaniu. Technologia P2 HD chroni środowisko w trakcie codziennych operacji emisyjnych i produkcyjnych, co czyni ją technologią prawdziwie nowej generacji.

 
* Przy użyciu 30-minutowych kaset Panasonic DVCPRO HD i przy założeniu, że stacja telewizyjna zużywa 10 tys. kaset rocznie. Zmniejszenie emisji CO2 przy produkcji materiałów używanych do wytworzenia 10 tys. kaset oblicza się na 1,52 tony. Różnica w zużyciu energii na urządzenie między zestawem AJ-LT95 i rejestratorem AJ-HPM200 P2 to 84 W lub ok. 245 kWh rocznie (84 W x 8 godzin x 365 dni). Przy założeniu, że stacja telewizyjna zastępuje 5 zestawów AJ-LT95 pięcioma urządzeniami AJ-HPM200 zmniejszenie emisji CO2 wynosi ok. 475 kg. W połączeniu z 1,52 t wyliczonymi powyżej daje to efekt całkowitego zmniejszenia emisji CO2 o ok. 2 t rocznie.