• Technologia P2
  • P2 technology

Szybkie przesyłanie danych do systemów IT zwiększa sprawność działania

Pliki są zapisywane na karcie P2 w formacie MXF. Umożliwia to bezpośrednie przesyłanie danych do produkcyjnych lub nadawczych systemów IT z nieliniowymi edytorami i serwerami sieciowymi. Sprzęt P2 jest wyposażony w interfejsy IEEE 1394 i USB 20 oraz obsługuje zarówno system Windows, jak i Mac. Kartę P2 wkłada się* bezpośrednio do gniazda kart PC w laptopie. Oprócz rejestrowania opartego na plikach karta P2 zapewnia szybki dostęp i duże szybkości transferu, a tym samym możliwość bezpośredniej edycji na karcie.

Nieliniową edycję można również rozpocząć bez wcześniejszej cyfryzacji czy innych czasochłonnych czynności. Dalszą edycję można przeprowadzić, przesyłając lub zapisując nagrania w tle na dysku twardym lub w innym systemie archiwizacji. Te funkcje znacznie skracają czas produkcji programów, zmniejszają wielkość ekip produkcyjnych, umożliwiają obniżenie kosztów pracy i zwiększenie korzyści zespołu operacyjnego i kierownictwa.

* Aby można było zamontować karty P2, na komputerze musi być zainstalowany dołączony do zestawu sterownik P2. W celu edycji na komputerze należy zainstalować oprogramowanie do edycji kompatybilne z P2, które można nabyć w różnych firmach.