• Oprogramowanie klienckie i rejestrujące

Oprogramowanie klienckie i rejestrujące

Oprogramowanie klienckie i rejestrujące firmy Panasonic umożliwia elastyczne podłączenie do sieci LAN/WAN wirtualnej macierzy IP i sieciowych kamer nadzorujących oraz precyzyjne sterowanie nimi.