• Professional Camera Solutions

HIROYUKI NISHIUMA DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM EUROPEJSKIEGO ODDZIAŁU B2B FIRMY PANASONIC

Koncentracja na rozwoju produktów i rozwiązań B2B w Europie

Bracknell, Wielka Brytania. 2 lipca 2020 r. – Hiroyuki Nishiuma został mianowany na stanowisko dyrektora zarządzającego firmy Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) z siedzibą w Wiesbaden w Niemczech. Pan Nishiuma ma ponad 30 lat doświadczenia w pracy na stanowiskach kierowniczych w firmie Panasonic. Jego misją jest wspieranie klientów B2B firmy Panasonic w odnoszeniu sukcesów biznesowych, a także wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo poprzez oferowanie produktów wysokiej jakości oraz rozwiązań o wartości dodanej firmom z całej Europy.

„Europa to dojrzałe społeczeństwo, które odgrywa kluczową rolę w radzeniu sobie z »nową rzeczywistością« oraz problemami społecznymi” — twierdzi Nishiuma. „Działamy w dynamicznie zmieniającym się i dojrzewającym środowisku biznesowym, w którym organizacje stawiają czoła wielu różnym wyzwaniom — od sposobu, w jaki pracują, po metody wytwarzania oraz dostarczania towarów i usług. Nasze technologie oraz umiejętność ich integracji w celu oferowania nowych rozwiązań są podstawą rozwiązywania wielu z tych problemów”.

Panasonic oferuje pełną gamę produktów stosowanych w operacjach o krytycznym znaczeniu w celu ciągłego doskonalenia jakości. W naszej ofercie znajdują się między innymi komputery przenośne, urządzenia zabezpieczające, sprzęt do komunikacji biznesowej, rozwiązania wizyjne, a także kamery do medycznych rozwiązań wizyjnych. Łącząc te produkty ze swoimi systemami i możliwościami integracji systemów, firma Panasonic wprowadziła nową ważną inicjatywę „Gemba Process Innovation” dotyczącą rozwiązań B2B. Jej celem jest pomaganie europejskim klientom biznesowym z sektora produkcyjnego, logistycznego i sprzedaży detalicznej we wprowadzaniu innowacji w celu poprawienia produktywności i satysfakcji klientów.

„Zasadnicze znaczenie ma dla nas bliska współpraca z klientem w jego miejscu prowadzenia działalności (GEMBA) oraz zyskanie dogłębnej wiedzy na temat jego firmy” — dodaje Hiroyuki Nishiuma. „Następnie w ramach inicjatywy Gemba Process Innovation wykorzystujemy rozległą wiedzę firmy Panasonic na temat technologii, rozwiązań oraz prowadzenia biznesu, aby pomagać klientom odkryć ich potencjał oraz rozwiązać ich główne problemy operacyjne w celu udoskonalenia sposobu działania w obliczu dynamicznych zmian społecznych i technologicznych”.

Hiroyuki Nishiuma wnosi bogate doświadczenie ze swojej poprzedniej pracy jako starszy dyrektor zarządzający oraz członek zarządu w japońskim oddziale Panasonic Systems Solutions. Udało mu się tam zwiększyć dochody i przychody przez siedem lat z rzędu dzięki umiejętnemu zarządzaniu przedsiębiorstwem z portfolio doskonałych produktów i rozwiązań o wartości dodanej.

Pan Nishiuma rozpoczął pracę w firmie Panasonic w 1988 roku po ukończeniu studiów politologicznych i ekonomicznych na prestiżowym Uniwersytecie Waseda w Tokio.