• P2 Cast Workflow

Workflow P2 Cast
Przyspiesza montaż programów informacyjnych i dostarczanie wiadomości na antenę

Zapewnia bezpośrednie połączenie pomiędzy kamerami w terenie a newsroomami

P2 Cast to działający w chmurze system produkcji programów informacyjnych, który wykorzystuje funkcje sieciowe znane z kamer Panasonic AJ-PX5000, AJ-PX800AJ-PX270 P2 HD oraz nagrywanie w trybie AVC-ULTRA. Dzięki integracji możliwości sieciowych powyższych kamer można za jego pomocą udostępnić materiał w chmurze do natychmiastowego przeglądu i montażu. System P2 Cast znacząco przyspiesza dostarczanie wiadomości na antenę, jednocześnie rozszerzając funkcje montażu na dowolne urządzenie połączone z Internetem.

P2 Cast Flow

P2 Cast
System P2 Cast pozwala operatorom kamer skoncentrować się na swojej pracy. Dzięki niemu nie trzeba ręcznie przesyłać nagrań ani wracać do siedziby stacji telewizyjnej po nakręceniu materiału. Personel stacji może bezzwłocznie zacząć przeglądać nagranie i dostarczyć je na antenę. Zarząd stacji z pewnością ucieszy fakt, że system P2 Cast zmniejsza całkowity koszt eksploatacji poprzez skrócenie czasu, jak upływa od nakręcenia materiału do dostarczenia go na antenę. Umożliwia on też zarządzanie operatorami na podstawie metadanych oraz zmniejsza wykorzystanie satelitów.

Istotną zaletą tego systemu jest możliwość przesłania z kamery w terenie przez chmurę materiału wideo proxy o niskiej szybkości transmisji bitów, ale o wysokiej jakości, utworzenia sekwencji wideo z żądanych klipów, a następnie zezwolenia systemom newsroomu na automatyczne pobranie z kamery materiału wideo o wysokiej rozdzielczości w celu dostarczenia go na antenę. Materiały wideo o wysokiej rozdzielczości mogą korzystać z różnych kodeków, od AVC-LongG12 po AVC-Intra Class100, w zależności od preferencji i przepustowości (dostępne poziomy jakości zależą od modelu kamery).

Kamery AVC-ULTRA w terenie są połączone z newsroomem za pośrednictwem sieci komórkowych 4G/LTE, Wi-Fi lub łącza dedykowanego oraz chmury, co umożliwia natychmiastowe przygotowywanie wiadomości o aktualnych wydarzeniach. Dzięki coraz większej różnorodności formatów dystrybucji treści wideo i możliwości wykorzystywania niezmontowanych materiałów system P2 Cast pozwala między innymi na gromadzenie nagrań do programów informacyjnych oraz ich niedrogą dystrybucję w krótkim czasie i przy niskim nakładzie pracy. Za jego pomocą można zwiększyć przychody oraz zyskać nowe możliwości biznesowe.

Udostępnianie plików proxy

Współdzielona pamięć tymczasowa jest dostępna na serwerze w chmurze. Pliki proxy przesyłane z kamkorderów mogą być przeglądane i odtwarzane ze stacji. Plik proxy można pobrać i użyć go w przypadku wiadomości z ostatniej chwili.

edycja kluczowych scen, przesyłanie materiału o wysokiej jakości

Redaktor w stacji może edytować informacje o kluczowych scenach (moment wejścia/moment zejścia) w plikach proxy, które zostały przesłane na serwer w chmurze, tworząc listę EDL (Edit Decision List — lista decyzji dotyczących edycji, lista montażowa) i przesyłając ją do kamery. Na podstawie listy EDL kamera wybierze wyłącznie żądany materiał wysokiej jakości i prześle go z powrotem na serwer.

Nowe efektywne przepływy pracy z użyciem metadanych

Kamery i operatorzy mają wstępnie przypisane identyfikatory, co pozwala na przesyłanie metadanych z newsroomu do kamer w terenie. Wraz z materiałem kręconym w terenie można też automatycznie zapisywać metadane, których można następnie użyć podczas montażu, co znacznie zwiększa możliwości przeszukiwania niezmontowanego materiału oraz skraca czas potrzebny do jego archiwizacji i opisania na potrzeby przyszłego użycia.

Kamery AVC-ULTRA wymagają aktualizacji oprogramowania sprzętowego w celu umożliwienia im komunikowania się z systemem P2 Cast.