• Lawo Panels

  LAWO reote control panel

Panele LAWO
Protokół zdalnego sterowania dla mikserów produkcyjnych

Panele do przełączników AV-HS6000 i AV-HS410

Z myślą o zdalnym sterowaniu mikserów AV-HS6000 i AV-HS410 firmy Panasonic i Lawo zapewniły kompatybilność obu rodzin produktów poprzez implementację odpowiedniego protokołu zdalnego sterowania.

 

vsmSnap jest standardowym produktem firmy Lawo, a od teraz dostępna jest wersja vsmSnap firmy Panasonic umożliwiająca sterowanie przełącznikami wideo AV-HS6000 i AV-HS410.

 

Do oferty naszej firmy wprowadziliśmy 4 różne typy paneli LBP, które mogą być używane jako panele zdalnego sterowania do naszych przełączników. Panele te różnią się rozmiarami i liczbą dostępnych przycisków. Wybrane panele posiadają 17, 34 lub 51 przycisków w wersji do montażu w stelażu 1U lub 2U oraz 32 przyciski w wersji stacjonarnej.

 

Szczegółowe informacje o czterech panelach:

 

Wszystkie panele są w całości produkowane i testowane w Niemczech zgodnie z najwyższymi normami produkcji firmy Lawo.

Do konfiguracji panelu vsmSnap firma Lawo dostarcza program vsmSnap.exe. To oprogramowanie umożliwia wykonywanie wielu zadań:

 • wykrywanie nowych paneli i konfigurowanie ich do pracy w sieci,
 • tworzenie, zapisywanie i przywracanie konfiguracji dla wielu paneli za pomocą jednego pliku,
 • aktualizowanie oprogramowania sprzętowego panelu.

Oprogramowanie vsmSnap jest udostępniane do pobrania. 

 

Panele są dostarczane „czyste”, tzn. nie mają załadowanej żadnej konfiguracji domyślnej. Domyślna konfiguracja występuje dla paneli z 51 przyciskiem (LBP51-PANASNAP), skonfigurowanych do sterowania przełącznikiem AV-HS6000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Panele vsmSnap są zasilane prądem stałym o niskim napięciu (12 V DC).
 • Komunikacja pomiędzy panelami vsmSnap a przełącznikami produkcyjnymi AV-HS6000 lub AV-HS410 odbywa się wyłącznie za pośrednictwem protokołu TCP/IP.
 • Do pojedynczego przełącznika produkcyjnego można podłączyć wiele paneli.
 • Panele są wyposażone w przyciski z wielokolorowymi, graficznymi wyświetlaczami LCD.
 • Do jednego przycisku można przypisywać wiele funkcji, co jeszcze bardziej ułatwia obsługę.
 • Wszystkie ustawienia punktów krzyżowych i parametrów odnoszą się do bieżącego stanu tych elementów w podłączonych systemach.

Więcej informacji: https://www.lawo.com/fr/products/control/hardware-panels.html

 

Należy pamiętać, że wymagane jest pobranie specjalnej wtyczki w celu umożliwienia współdziałania przełączników i paneli Lawo. To oprogramowanie można pobrać tutaj.