• WJ-SX650

Przełącznik macierzowy WJ-SX650

Przełącznik macierzowy z możliwością rozszerzenia obsługi do 256 kamer i 32 monitorów

  • Zintegrowane sterowanie maksymalnie 256 kamerami i 32 monitorami.
  • Dostęp serwisowy do płyty głównej i zasilacza od przodu.
  • Możliwość zapisu do 10 000 alarmów.
  • Precyzyjne zarządzanie maks. 60 użytkownikami.
  • Możliwość podłączenia rejestratorów z serii 16 WJ-HD300 (w najlepszej konfiguracji).

System macierzowy WJ-SX650 firmy Panasonic umożliwia sterowanie maksymalnie 256 kamerami, z których materiał jest wyświetlany na maks. 32 monitorach. Model podstawowy jest wyposażony odpowiednio do obsługi 32 kamer i 16 monitorów, ale modułowa konstrukcja systemu umożliwia zwiększenie tej liczby podczas instalacji lub rozbudowy w przyszłości. Do systemu można dodać karty wejść umożliwiające podłączenie do 32 kolejnych kamer na kartę, a dodatkowa karta monitorów umożliwia podłączenie do systemu do 32 takich urządzeń.

Serwisowanie ułatwia dostęp do kamery, monitora i płyt zasilania od przodu macierzy bez odłączania od niej kabli. Dzięki temu działania serwisowe mogą być wykonywane relatywnie łatwo.

Macierz nie tylko umożliwia podłączenie wielu kamer do systemu, ale i obsługę oszałamiającej liczby 1024 alarmów. Mogą to być sygnały alarmowe pochodzące bezpośrednio z kamery, alarmowych wejść terminalowych, rejestratora, interfejsu szeregowego (RS232) lub wynikające z utraty obrazu wideo.

Dane kontrolne mogą być przesyłane przez koncentryczny kabel wideo, co zmniejsza potrzebę używania dodatkowego okablowania do przesyłu danych w związku ze sterowaniem kamerami firmy Panasonic wyposażonymi w pełen zestaw funkcji. W przypadku kamer firmy Panasonic, które nie obsługują przesyłania danych telemetrycznych przez kable koncentryczne lub zainstalowanych w dużej odległości, można używać komunikacji RS485.

Cyfrowe rejestratory wideo (DVR) firmy Panasonic z serii WJ-HD300A i WJ-RT416 można zintegrować z macierzą, aby zapewnić bezproblemową kontrolę nad zarejestrowanymi i wyświetlanymi na żywo obrazami z kontrolerów systemowych Panasonic. Kontrolę nad kamerami można przejąć za pośrednictwem sieci przy użyciu rejestratorów z serii WJ-HD300A.

Macierz jest dostarczana w zestawie z konsolą administracyjną WJ-SX650. To oprogramowanie umożliwia łatwe przeprowadzenie konfiguracji macierzy. Ta konfiguracja obejmuje sekwencje grup, sekwencje obchodów, ustawienia wstępne grup, akcje alarmowe, rejestrację operatorów, konfigurację poziomu i zdarzenia czasomierza. Kopię zapasową konfiguracji można zapisać na komputerze.