• Security Technology

    panasonic, security solutions, technology, security for business

ANPR
Technologia automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych

Technologia automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR (Automatic Number Plate Recognition) firmy Panasonic ma na celu zrewolucjonizowanie działania zabezpieczeń w różnych zastosowaniach. Ta technologia umożliwia kamerom nadzorującym wykrywanie szczegółów tablic rejestracyjnych, które można gromadzić w bazie danych.

Jak to działa?

 

panasonic, number plate recognition, security solutions, security technology, surveiillance, anpr, npr, lprOprogramowanie do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych będzie automatycznie rejestrować poszczególne tablice rejestracyjne pojawiające się w obszarze obrazu kamery nadzorującej.

 

 

 

 

 

 

 

panasonic, security technology, surveillance camera, number plate recognition, anpr, npr, lpr       Użytkownik może wybrać, czy chce dodać te informacje do bazy danych i przypisać znaczniki określonej tablicy, aby ją skategoryzować. 

 

 

 

 

 

panasonic, surveillance camera, number plate recognition, security camera, anpr, npr, lprPo zapisaniu tablicy rejestracyjnej w bazie danych użytkownik może dodać więcej szczegółów, takich jak nazwisko właściciela i model samochodu. Może również skonfigurować w systemie alarm, dzięki któremu otrzyma powiadomienie, jeśli któraś z kamer wykryje określoną tablicę rejestracyjną. 

 

 

 

 

 

panasonic, number plate recognition, surveillance technology, security camera, anpr, npr, lprPo skonfigurowaniu tej funkcji system automatycznie wyzwoli alarm w przypadku wykrycia wskazanej tablicy rejestracyjnej. Następnie wyświetli komunikat ze szczegółami kolejnych działań dla bieżącego użytkownika, jak przedstawiono na obrazie obok.

 

 

 

 

 

 

Ta technologia zabezpieczeń ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i efektywnego działania firmy przez zautomatyzowanie tego procesu. Automatyzacja oznacza również, że pracownicy mogą przekazywać informacje o wszystkich potencjalnych zagrożeniach przyszłym użytkownikom za pomocą efektywnej bazy danych.