• Portal łączności dla partnerów

    Papier zwykły — portal łączności dla partnerów
  • Partner connect portal

    Plain - Partner connect portal

Portal łączności dla partnerów

Panasonic jednoczy partnerów z terenu Europy w ramach jednego, oferującego wyjątkowe korzyści programu, który jest dostosowany do ich specjalizacji, umiejętności, wiedzy technicznej oraz sektora rynku. Dzięki temu Panasonic ma gwarancję, że klienci współpracują z partnerami, którzy dzięki umiejętnościom i doświadczeniu mogą zaoferować każdą niezbędną pomoc.

Program łączności dla partnerów zapewnia sprzedawcom i integratorom systemów łatwy dostęp do informacji na temat rozwiązań firmy Panasonic do komunikacji sieciowej, a także do  personalizowanych kampanii i programów spełniających różne  potrzeby biznesowe. Partnerzy mogą także uzyskać dostęp do nowej platformy e-learningowej i mają wyłączny dostęp do portalu łączności dla partnerów.

Firma Panasonic opracowała portal łączności, aby zaoferować większe korzyści partnerom, którzy sprzedają już produkty do komunikacji sieciowej. Na przykład rozszerzymy zakres pomocy w zakresie marketingu i sprzedaży — będziemy przekazywać informacje o sprawdzonych, potencjalnych klientach, a także stwarzać nowe możliwości dzięki funduszom na rozwój działalności marketingowej, wspólnemu prowadzeniu działań marketingowych oraz programom zdobywania klientów.

Nowe albo istniejące konto zarejestruj lub zaloguj się tutaj