• Polityka prywatności

Polityka prywatności

 
  1. Panasonic wie, że klienci cenią prywatność. Wszystkie informacje przekazane firmie Panasonic będą przechowywane i udostępniane wyłącznie zgodnie z ustawami Data Protection Act z 1984 i 1998 roku.
  2. Rejestracja — osoby odwiedzające witrynę internetową firmy Panasonic mają do wyboru kilka sposobów dokonania rejestracji: Korzyścią z rejestracji jest między innymi możliwość subskrypcji różnych biuletynów firmy Panasonic, które są wysyłane pocztą e-mail. Można nas też powiadomić o zakupieniu określonych produktów i zarejestrować gwarancję. Niekiedy w momencie rejestracji udostępniana jest możliwość wykupienia gwarancji rozszerzonej. Poza informacjami podawanymi w momencie rejestracji Panasonic może zbierać informacje o upodobaniach użytkownika, które są uzyskiwane na podstawie sposobu korzystania przez niego z witryny internetowej i biuletynów. Gromadzenie informacji może polegać również na analizie odwiedzanych sekcji witryny oraz sposobu dokonywania zakupów, a także na korzystaniu z plików cookie. Panasonic może używać tych informacji oraz informacji udostępnionych przez użytkownika w momencie rejestracji, aby informować o nowych produktach, nowych technologiach, konkursach lub potencjalnie interesujących dla użytkownika ofertach.
  3. Panasonic nie przekaże danych użytkownika innemu podmiotowi ani firmie z wyjątkiem firm sporządzających analizy statystyczne, zarządzających komunikacją lub działających w naszym imieniu (w tym firmie Freesat UK Ltd).
  4. Panasonic sporządza okresowo statystyki zbiorcze dotyczące usług i może udostępniać je godnym zaufania podmiotom zewnętrznym. Statystyki te nie będą zawierać informacji, które umożliwiłyby podmiotowi zewnętrznemu zidentyfikowanie tożsamości użytkownika.
  5. Panasonic zastrzega sobie prawo do uzyskiwania dostępu do danych umożliwiających zidentyfikowanie tożsamości użytkownika oraz ujawniania tych danych w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem oraz żądaniami ujawnienia tych danych zgłoszonymi na mocy prawa przez uprawnione do tego instytucje w celu zagwarantowania prawidłowego działania systemów oraz ochrony interesów własnych i innych użytkowników.
  6. Panasonic przechowuje wszystkie dane w bezpieczny sposób. Witryna używana do rejestrowania gwarancji jest w całości szyfrowana za pomocą certyfikatów SSL. Ponieważ strony umożliwiające wprowadzanie danych osobowych oraz danych dotyczących produktów są udostępniane w ramkach iFrames jako część stron internetowych, nie jest możliwe wyświetlanie ikon, za pomocą których są zazwyczaj oznaczone zabezpieczone strony internetowe. Proces płatności za gwarancję rozszerzoną (o ile oferta zostanie złożona i zaakceptowana) jest bezpieczny, a ikony sygnalizujące zabezpieczenie stron są wyświetlane bez ograniczeń.
  7. Panasonic mierzy i analizuje informacje dotyczące osób odwiedzających tę witrynę za pomocą technologii Sitestat 4.0, która została opracowana przez firmę Nedstat. Używamy w tym celu między innymi uzyskanych na podstawie adresu IP informacji o odwiedzanych stronach internetowych, o używanej przeglądarce oraz komputerze. Nie będziemy używać tych danych do identyfikowania tożsamości użytkowników. Nasza witryna używa w tym celu również plików cookie. Cookie to mały wycinek informacji przechowywany w pamięci komputera w postaci pliku. Nie będziemy używać danych uzyskanych dzięki plikom cookie do identyfikowania tożsamości użytkowników. Użytkownik ma do wyboru kilka opcji postępowania z plikami cookie. Można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby pliki cookie były akceptowane, zapisywane po uprzednim wyświetleniu monitu lub zawsze odrzucane. Więcej informacji można znaleźć w systemie Pomocy używanej przeglądarki. W przypadku odrzucenia plików cookie niektóre obszary witryny mogą być niedostępne. Informacje przekazane przez firmę Nedstat umożliwiają nam dostosowywanie zawartości i funkcjonalności naszej witryny do potrzeb odwiedzających ją osób. Aby uzyskać więcej informacji na temat firmy Nedstat oraz o tym, jakie informacje są zbierane i przetwarzane za pomocą technologii Sitestat 4.0, należy odwiedzić witrynę internetową firmy Nedstat oraz zapoznać się z jej polityką ochrony prywatności (www.nedstat.com).

Siedziba firmy: Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, NIP 107-00-16-099