• Program Toughbook buyback

Program odkupywania urządzeń Toughbook

Jeszcze więcej wartości z posiadanych zasobów informatycznych.

Jeśli masz do utylizacji ponad 10 laptopów, które spełniają warunki utylizacji i naprawy, możesz skorzystać z programu Toughbook buyback.

W ramach tej usługi skutecznie pozbędziesz się starych notebooki Toughbook, odzyskując część ceny.

Każde urządzenie zostanie oczyszczone z danych do poziomu określonego w uznanych normach międzynarodowych, a ich użytkownik otrzyma stosowny certyfikat potwierdzający. Będziesz mieć pewność, że dane krytyczne dla Twojej firmy nie znajdą się w niepowołanych rękach.

Możemy nawet odebrać od Ciebie i zutylizować inne urządzenia komputerowe, jeśli zamierzasz je zastąpić nowymi notebooki Toughbook.

Udział w programie Toughbook buyback nie ma żadnego wpływu na Twoje prawa wynikające z dyrektywy WEEE.

Więcej informacji na temat tej opłacalnej usługi można uzyskać, pobierając plik pdf lub, kontaktując się z nami pod adresem podanym poniżej:

Adres:
Centrum serwisowe CPE Panasonic,
Building B4,
Wyncliffe Road,
Pentwyn,
Cardiff,
CF23 7XB

E-mail: toughbook.buyback@eu.panasonic.com